Saya lebih kerap agan Lampung, 17 Maret 1992 lahir dalam Indramayu : Jawa Barat. Tahun 2002 saya pindah ke Cirebon yang SD kelas 5 maka lulus SMK. Saya pernah bersekolah dalam SDN 2 Kasugengan Lor, SMPN 1 Plumbon, lalu SMKN 1 Cirebon. aduhqq