Saya lebih kerap agan Lampung, 17 Maret 1992 lahir in Indramayu : Jawa Barat. Tahun 2002 aku pindah ke Cirebon yang SD kelas 5 maka lulus SMK. Aku pernah bersekolah di SDN 2 Kasugengan Lor, SMPN 1 Plumbon, dan SMKN 1 Cirebon. sewa mobil di bandung