Saya lebih diinget agan Lampung, 17 Maret 1992 lahir in Indramayu : Jawa Barat. Tahun 2002 aku pindah ke Cirebon dalam SD kelas 5 sehingga lulus SMK. Aku pernah bersekolah pada SDN 2 Kasugengan Lor, SMPN 1 Plumbon, setelah itu SMKN 1 Cirebon. http://www.beliqq.com